45/2 หมู่14 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี

How would you rate your experience?