89/2, ấp 7, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Как вы оцените свой опыт?